Tip 7 Het commerciële contract - Garanties - deel 1

Als het om garanties in een contract gaat, moet je echt gaan opletten!

Lees meer

Tip 6 - Arbeidsrecht - Disfunctioneren medewerker en ontslag

Functioneert een medewerker al een tijd niet goed? Overweeg je als werkgever dan maar te komen tot een beëindiging van het dienstverband? Ga niet overhaast te werk, maar bereid je goed voor. Er zijn nogal wat valkuilen. 

Lees meer

Tip 5 - Het commerciële contract - 'Looptijd en beëindiging'

"Kan ik van het contract af?" Of: "Kan ik mijn klant houden aan het contract?" Dergelijke vragen zijn de vragen, die zeker in de top 3 staan bij ondernemers wanneer ze een juridisch adviseur of advocaat inschakelen. Onderstaand het kader, de aandachtspunten en de do's and don'ts

Lees meer

Tip 4 - Arbeidsrecht - Tussentijdse opzegging contract bepaalde tijd?

Kan je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigen als werkgever? Je bent immers niet voor niets een bepaalde tijd contract aangegaan. Toch is het soms zeer wenselijk om eerder te kunnen beëindigen. Denk aan het moeten doorvoeren van een reorganisatie of optreden tegen ernstig disfunctioneren.

Lees meer

Tip 3 – Het commerciële contract – 'Eigendomsvoorbehoud'

Als leverancier van goederen (en daaraan gerelateerde diensten) kun je bedingen dat de producten je eigendom blijven, zolang je afnemer nog niet heeft betaald.

Lees meer

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Geen keuze gemaakt Geen keuze gemaakt
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input

.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input