TIP 2 – Arbeidsrecht – Vakantiedagen

Regelingen over vakantiedagen in de wet, arbeidscontract, cao en collectieve regelingen zijn vaak ingewikkeld en soms zelfs verwarrend.

Wat zijn de aandachtspunten?

  1. De medewerker bouwt volgens de wet op jaarbasis vakantie-uren op (160 uur bij fulltime dienstverband)
  2. Naast de wettelijke vakantiedagen kan c.q. zal werkgever op basis van de arbeidsovereenkomst, cao, of collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, de zogenaamde 'bovenwettelijke vakantiedagen' toekennen.
  3. Let op: er zijn verschillen tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.
  4. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, terwijl bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn hebben van vijf jaar.
  5. Mede daarom worden wettelijke vakantiedagen geacht door een medewerker als eerste te worden gebruikt als er vakantiedagen door een medewerker worden opgenomen.
  6. Over bovenwettelijke vakantiedagen kan je (in tegenstelling tot wettelijke vakantiedagen) contractueel bijzondere afspraken maken, zoals bijvoorbeeld het inleveren van bovenwettelijke vakantiedagen voor dagen dat een medewerker zich ziek meldt of een beperking van de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid.
  7. Neem contact op: Adviezen over dergelijke contractuele regelingen in arbeidscontracten zijn verkrijgbaar bij JPJ Consult.
  8. Let erop dat zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen in principe ook volledig worden opgebouwd tijdens (langdurige) arbeidsongeschiktheid.
  9. Bij de beëindiging van het dienstverband na meer dan twee jaar arbeidsongeschiktheid, dient bij de eindafrekening rekening te worden gehouden met een en ander, waarbij uitgangspunt is dat wettelijke vakantiedagen volledig worden opgebouwd, maar ook geacht worden te zijn genoten, tenzij dit op basis van medische situaties onmogelijk wordt geacht.
  10. Advies: zorg voor een adequate vakantieregistratie voor zowel arbeidsgeschikte als arbeidsongeschikte medewerkers, waarbij rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en eventueel specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen met betrekking tot bovenwettelijke vakantiedagen.

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Geen keuze gemaakt Geen keuze gemaakt
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input

.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input