Partners

Mr. Jop de Groen van JPJ Consult | Bedrijfsjuridische diensten kan veel, maar niet alles. Om zijn opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt hij regelmatig samen met partners in andere disciplines. In onderstaand overzicht maak je kennis met de zakelijke partners van JPJ Consult. Klik daarvoor op de discipline.

Arbeidsconsultancy

Arbeidsconsultancy
Laborum levert diensten op het gebied van arbeid en verzuim en werkt als onafhankelijke organisatie in opdracht van werkgevers, werknemers, verzekeraars, letselschadeslachtoffers, advocaten, gemeenten en arbodiensten. De diensten variëren van het begeleiden van re-integratietrajecten en outplacementtrajecten, verzuimbegeleiding en werkplekonderzoek tot en met het adviseren over de Wet Verbetering Poortwachter en conflicthantering. Laborum voert ook psychotechnisch onderzoek uit. Verder biedt Laborum individuele coaching, gericht op mensen die (mogelijk) vastlopen in hun werkzame leven.

Thora Neeb van Laborum Arbeidsconsultancy, zakelijk partner van JPJ Consult sinds 2010:
“Waarom werk ik samen met Jop de Groen? Omdat hij een zeer kundig en zorgvuldig bedrijfsjurist is, die de belangen van alle partijen in ogenschouw neemt. Daarbij zal hij geen moment de menselijke maat uit het oog verliezen. Hij geeft heldere adviezen vanuit een realistisch standpunt. Laborum heeft dezelfde visie op kwaliteit en daarom sluit Jop de Groen perfect aan op onze dienstverlening. Hierdoor kunnen wij onze klanten een breder pakket bieden van een gelijkwaardig niveau.”

Meer informatie vind je hier

Advocatuur

Van Veen Advocaten is één van de grootste allround advocatenkantoren in Midden Nederland. Met negentien advocaten is het kantoor zowel grote (beursgenoteerde) ondernemingen, als kleinere ondernemingen en particulieren van dienst. Onderhandelen, bemiddelen en oplossingsgericht werken behoren tot de kerncompetenties van Van Veen Advocaten.

Antonio Robustella van Van Veen Advocaten, zakelijk partner van JPJ Consult sinds 1995:
“Als advocaat bied ik diensten die zich voornamelijk op het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht richten. Dat varieert van de totstandkoming en beëindiging van arbeidsovereenkomsten tot het formuleren van contracten voor ondernemingen en het adviseren over reorganisaties en overnames. Verder houd ik mij bezig met het mediarecht. Jop de Groen en ik zijn sparringpartners vanaf de eerste dag van zijn bestaan als zelfstandig gevestigd juridisch adviseur, met name in juridisch gecompliceerde kwesties. In zaken waarin zijn opdrachtgever is aangewezen op het voeren van gerechtelijke procedures fungeer ik als zijn ‘verlengstuk’. In die zaken voeren Jop de Groen, zijn opdrachtgever en ik samen de gerechtelijke procedure – of we pogen onder druk van die gerechtelijke procedure alsnog tot een onderhandelingsresultaat te komen. Jop de Groen en zijn opdrachtgevers hebben bovendien toegang tot de bibliotheek en het kennissysteem van Van Veen Advocaten.”

Meer informatie vind je hier

Fiscaal advies

Pieter Miedema Fiscaal Jurist verleent hoogwaardige adviesdiensten aan het MKB en aan vermogende particulieren. Doel is het optimaliseren van de fiscale, financiële en juridische positie - zowel zakelijk als privé. Bij Pieter Miedema kan je ook terecht voor financiële planning en voor procesvertegenwoordiging in belastingzaken. Pieter Miedema Fiscaal Jurist adviseert zijn opdrachtgevers altijd persoonlijk. Daarbij laat hij ondersteunende werkzaamheden uitvoeren door een klein team van hoogopgeleide partners en medewerkers. Deze manier van werken maakt het mogelijk om zijn fiscaal juridische diensten tegen zeer concurrerende prijzen aan te bieden. Pieter Miedema is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)..

Pieter Miedema Fiscaal Jurist, zakelijk partner van JPJ Consult sinds 2011:
“Door met hooggekwalificeerde partners als Jop de Groen samen te werken, ben ik in staat om als een full service kantoor te functioneren. Daarnaast heb ik persoonlijke dienstverlening hoog in het vaandel staan. Die instelling zie ik ook graag terug bij mijn zakelijke partners. Bij Jop weet je dat dat goed zit. Verder werk ik graag samen met Jop vanwege zijn snelle, praktische en efficiënte manier van werken en zijn redelijke tarieven. Jop is bovendien een zeer betrouwbare bron van kennis.”

Meer informatie vind je hier

Notariaat

Gietema Wevers notarissen is een kantoor op het gebied van het rechtspersonen- en ondernemingsrecht en vastgoedrecht dat zich richt op het bedienen van de zakelijke markt. De cliënten van het kantoor zijn gevestigd door het hele land en kunnen grofweg worden ingedeeld in drie categorieën: bedrijfsleven (concerns en MKB), vastgoedsector en gezondheidszorg. Het soort werk dat Gietema Wevers notarissen voor haar cliënten verricht is zeer divers, zoals het begeleiden van herstructureringen, juridische fusies en juridische splitsingen, het verzorgen van aandelentransacties, statutenwijzigingen en de oprichting van rechtspersonen, het verlenen van advies over het kiezen van de juiste juridische structuur, zeggenschapsissues, governance en werknemersparticipatie en het begeleiden van transacties op het gebied van bedrijfmatig vastgoed.

Oskar Gietema en Linda Meijer van Gietema Wevers notarissen, zakelijk partner van JPJ Consult sinds 2003:
“Wij fungeren als huisnotaris van diverse grote ondernemingen waarvan de activiteiten in de regel zijn ondergebracht in diverse tot de groep behorende vennootschappen. Vanuit die hoedanigheid hebben wij in 2003 Jop de Groen leren kennen als de vaste bedrijfsjurist van één van die ondernemingen. Wij blijken elkaar goed aan te vullen en kennen ieder een manier van werken die prettig op elkaar aansluit. Evenals JPJ Consult staan wij voor een hoge kwaliteit en service, waarbij wij ook vriendelijk, toegankelijk en betaalbaar willen zijn. Daarnaast streven wij net als Jop naar relaties voor de lange termijn, waardoor wij voor cliënten daadwerkelijk een meerwaarde kunnen bieden.”

Meer informatie vind je hier

Bedrijfsoverdracht en ondernemersadvies

Bedrijfsoverdracht en ondernemersadvies
ProMissie ondersteunt en adviseert familiebedrijven en MKB ondernemers bij bedrijfsoverdracht, waardebepaling, samenwerking en strategische vraagstukken. ProMissie werkt in opdracht van ondernemers, directeuren, familie en aandeelhouders. ProMissie biedt raad en daad bij complexe vraagstukken, met passie voor ondernemers en het familiebedrijf op cruciale momenten. Kernwaarden: hart voor de mens en zijn zaak; duurzame oplossingen..

Adriaan Westerveld van ProMissie, zakelijk partner van JPJ Consult sinds 2004:
“Jop de Groen is een betrokken jurist én bedrijfskundige, die op integere wijze bedrijfsjuridische vraagstukken oplost. Wij werken samen, omdat Jop professionele, praktische en persoonlijke begeleiding biedt tegen een concurrerend tarief. Daarnaast is Jop breed georiënteerd en beschouwt hij juridisch advies niet als doel op zich; hij richt zich altijd op de commerciële en de strategische belangen van de onderneming. Dat sluit naadloos aan bij de kernwaarden van ProMissie.”

Bij ProMissie werkt mr. Jop de Groen verder samen met Tamme de Vries, Jan Turkenburg en Piet Spruijtenburg, allen ervaren ondernemers. Meer informatie vind je hier

Human Resource Management

Goodsign HRM is een klein HR adviesbureau dat interim P&O diensten levert en HR projecten verzorgt. Ook voor HR Education en Publishing kan je bij Goodsign terecht, zoals bijvoorbeeld voor lezingen op het gebied van Human Resources en leiderschap. Goodsign werkt met adviseurs die allen uit het bedrijfsleven afkomstig zijn: P&O-mensen in hart en nieren, met verstand van zaken en gewend om snel tot de kern te komen. Goodsign levert altijd en overal maatwerk.

Rob van den Berg van Goodsign HRM, zakelijk partner van JPJ Consult sinds 2000:
“JPJ Consult is een professional in de volle breedte van het arbeids- en ondernemingsrecht. Ik werk samen met Jop de Groen, omdat hij een wezenlijke bijdrage levert aan HR-vraagstukken en altijd zeer zorgvuldig en professioneel te werk gaat. Zijn praktische insteek en oplossingsgerichtheid liggen volledig in het verlengde van onze visie: eerst goed nadenken, belangen afwegen, maar ook dóen en tot actie overgaan. Verder kan je er bij JPJ Consult altijd van op aan dat de zaken snel en adequaat afgehandeld zullen worden. Dat is wat onze opdrachtgevers bijzonder waarderen.”

Meer informatie vind je hier

Mediation

BBKWmediation begeleidt onder meer mediations binnen samenwerkingsverbanden, organisaties, besturen, maatschappen, tussen organisaties, arbeidsgerelateerde mediations, mediations in de bouw, mediations bij aandeelhoudersgeschillen, bij geschillen binnen VvE’s, binnen familiebedrijven, deal making en legal mediations.

Naast mediation biedt BBKWmediation ook onafhankelijk voorzitterschap, begeleiding bij onderhandelen, conflictanalyse, training en presentaties.

Mr. Nienke Wiersma (MfN-registermediator en IMI-certified), is een van de mediators van BBKWmediation.

Bij een eerder actief mediationverband, te weten MediationPlus, zijn Nienke Wiersma en Jop de Groen beiden als mediator betrokken geweest en hebben in dat kader samengewerkt.

Nienke Wiersma, MfN-registermediator en partner bij BBKWmediation: “De samenwerkingsrelatie met Jop de Groen dateert al van jaren geleden. Jop de Groen is nu vooral actief als zelfstandig bedrijfsjurist met een grote ambitie om geschillen op te lossen in plaats van gerechtelijke procedures te entameren.
Uit zijn verleden als mediator weet Jop wat de voordelen kunnen zijn van mediation boven juridische procedures.
Bij gelegenheid verwijst hij graag door naar ons kantoor BBKWmediation!”

Zie ook: www.bbkwmediation.nl

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Geen keuze gemaakt Geen keuze gemaakt
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input

.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input