• Home
 • Tips
 • tips
 • Tip 3 – Het commerciële contract – 'Eigendomsvoorbehoud'

Tip 3 – Het commerciële contract – 'Eigendomsvoorbehoud'

Als leverancier van goederen (en daaraan gerelateerde diensten) kun je bedingen dat de producten je eigendom blijven, zolang je afnemer nog niet heeft betaald.

Waar moet u op letten en wat zijn aandachtspunten?

 1. De clausule over het eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk zijn overeengekomen. Dat kan in de overeenkomst of in de algemene verkoopvoorwaarden.
 2. Een eigendomsvoorbehoud kan alleen maar rusten op fysieke producten. Dienstverleners kunnen hier geen gebruik van maken.
 3. De clausule over eigendomsvoorbehoud kan 'beperkt' en 'uitgebreid' worden geformuleerd. Advies is om een zogenaamd 'uitgebreid eigendomsvoorbehoud' op te nemen.
 4. Voordeel van een 'uitgebreid eigendomsvoorbehoud' is dat de leverancier zowel betaalde als onbetaalde producten, die nog identificeerbaar bij de afnemer aanwezig zijn, tot zekerheid kan laten strekken voor onbetaalde rekeningen.
 5. Geadviseerd wordt om producten, die onder eigendomsvoorbehoud geleverd worden, zo mogelijk als herkenbare eigendom van de leverancier te merken (denk aan logo of bedrijfsnaam op verpakking bijvoorbeeld).
 6. Ook is het verstandig om in de afspraken over het eigendomsvoorbehoud een zogenaamd bewijsbeding op te nemen. Gevolg is dat de afnemer dan moet bewijzen dat bij hem berustende producten die van dezelfde soort zijn als de door de leverancier geleverde producten, niet van de betreffende leverancier zijn.
 7. Aan het kunnen terughalen van je goederen zijn in de praktijk wel beperkingen verbonden (denk onder meer aan de situatie van faillissement of de situatie waarbij de betreffende goederen zijn door geleverd dan wel zijn verwerkt in nieuwe producten)
 8. Hanteert u algemene verkoopvoorwaarden en bent u een leverancier van tastbare goederen? Check dan of u een deugdelijk uitgebreid eigendomsvoorbehoud in uw voorwaarden hebt opgenomen, inclusief bewijsbeding.

Nadere informatie: JPJ Consult bedrijfsjuridische diensten

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Geen keuze gemaakt Geen keuze gemaakt
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input
Invalid Input Invalid Input

.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input